Resim Akademi

MEB'e Bağlı Ruhsatlı Bir Eğitim Kurumudur

Sanat Eğitiminin Çocuğun Gelişimine Etkileri Nelerdir?

Sanat Etkinliklerinin Çocuk Gelişimine Etkisi – Çocuğunuz Yaşıtlarından Daha İleride Olacak!

Sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkileri, çocuk gelişim uzmanlarının, pedagogların ve öğretmenlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Sanatsal etkinlikler çocuğun yalnızca kültürel olarak gelişmesini, sanatla içli dışlı olmasını sağlamaz. Aynı zamanda çocuklara bilişsel, mental, sosyal, dilsel ve fiziksel olarak pek çok kazanım sağlar. 

Sanat eğitiminin çocuğun gelişimine katkıları, okul öncesi dönemden itibaren başlayarak uzun yıllar etkisini sürdürür. Küçük yaşta sanat eğitimi alan çocuklar, hem ilkokul sürecinde hem de gelecekte daha başarılı, daha ayrıcalıklı olur. Sanat çalışmalarının çocuğun gelişimine olan etkilerinden kısaca bahsettiğimize göre şimdi detaylara geçebiliriz. 

Sanatın Çocuklara Faydaları Nelerdir? – Sanatla Büyüyen Çocuklar Hangi Özelliklere Sahip Olur?

Avrupa’da tüm çocuklar 2 ila 6 yaş aralığında iken sanatsal etkinliklere yönlendirilir. Yeteneklerine, ilgi alanlarına ya da gelişimlerine uygun olan sanat eğitimleri ile çocuklar, kültürel zenginliğe kavuşur ve sosyal yaşamın temel becerilerine sahip olur. Böylece de aydın, sosyal ve kültürlü bireyler olarak yetişirler. Bunun dışında ise sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkileri şu şekildedir:

  • Yaratıcılık: Sanat eğitimi alan çocuklar, kendilerini ifade etmenin bin bir farklı yolunu öğrenirler. Ya da ilgilendiklerinde sanat dalında bir duyguyu anlatacakları zaman yenilikçi düşünür ve üretkenliklerini artırırlar. Yani yaratıcı yönlerini geliştirirler. Sanat eğitiminin çocuğun gelişimine katkılarından en önemlisi olan yaratıcılık; küçük bireylerin farklı bakış açılarına sahip olmalarını destekler. 

  • Kültürel Farkındalık: Sanat etkinliklerinin çocuk gelişimine etkisi olan bir diğer unsur da farkındalık. Çocuklar sanat kurslarında, farklı kültürlerin ve toplumların sanat dallarıyla olan bağlarını öğrenir, dünyayı gözlemlemenin yeni bir yolunu keşfeder. Eleştirel düşünme becerisi gelişir ve dış dünyanın farkına varır. 

  • Motor Becerileri: Sanatın çocuklara faydalarından belki de en önemlisi ince ve kaba motor becerileridir. El sanatları kursu veya resim kursu gibi ellerin aktif olarak çalıştığı sanat eğitimleri ile çocuklar; el, kol, bilek ve omuz bölgelerini daha aktif hale getirir ve güçlendirir. Özellikle okul öncesi dönemde motor becerilerinin gelişmesi, çocukların yazmayı daha hızlı çözebilmesini sağlar. Yani sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkisi anlık değil, süreklidir. 

  • Problem Çözme: Sanat eğitiminin çocuğun gelişimine katkılarından biri de çocuğun zihinsel gelişiminin hızlandığını gösteren problem çözme ve karar verme becerilerinin gelişmesidir. Çocuklar drama kursu ve resim kursu gibi sanatsal etkinliklere katıldıklarında eleştirel düşünmeyi öğrenip karşılaştıkları olumsuzluklara çözümler buldukları için sosyal yaşamlarında da zorlukların karşısında daha akılcı davranışlar sergilerler. 

  • Görsel Algı: Sanat çalışmalarının çocuğun gelişimine etkileri olarak sayılabilecek bir diğer durum da görsel algının güçlenmesi. Çocuklar resim kursunda eskizlerle, resimlerle ilgilendikçe; drama kursunda büründükleri karakterlerle ilgili kostümler giyip taklitler yaptıkça ya da fotoğrafçılık kursunda bakmakla görmenin arasındaki farkı öğrendikçe görsel olarak öğrenme düzeylerini de artırırlar. 

Sanat Etkinliklerinin Çocuk Gelişimine Etkisini Göz Ardı Etmeyin…

Sanat eğitiminin çocuğun gelişimine etkilerini sıraladık. Tabii sanatın çocuğa faydaları bununla sınırlı değil. Sanat aynı zamanda bağlılık ve sorumluluk duygularının artmasını, daha hızlı düşünmelerini, özgüven ve cesaret kazanmalarını, topluluk önündeki heyecanlarını yenmelerini, öz benlik saygısı geliştirmelerini, yeteneklerini gün ışığına çıkartmalarını da sağlıyor.

Ayrıca sanat çalışmalarının çocuk gelişimine etkisi olarak hafıza becerileri keskinleşiyor, okul başarıları artıyor, algılama ve kavrama seviyeleri yükseliyor ve başta sayısal branşlar olmak üzere tüm derslerde daha iyi sonuçlar almaya başlıyorlar. 

[widget-184]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 18 77